Ειδήσεις

Published on July 23rd, 2014 | by fileto

0

Προγράμματα κατάρτισης για άνεργους τεχνίτες

Το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετέχει στη δράση με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».
Οι ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε τεχνικά αντικείμενα με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με επιδότηση 2.000€.

Το 30% των καταρτιζόμενων θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για 100 ημερομίσθια.

Τα προγράμματα του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ θα υλοποιηθούν σε Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Αν. Μακεδονία και Θράκη και ειδικότερα στις πρωτεύουσες των νομών των παραπάνω Περιφερειών.

Η πρόσκληση απευθύνεται παράλληλα σε:
• Τεχνίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, και
• Διπλωματούχους Μηχανικούς των ειδικοτήτων: Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός (ΜΜΜ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΗΜ), Μηχανολόγος Μηχανικός (ΜΜ) & Χημικός Μηχανικός (ΧΜ), που είναι μέλη του ΤΕΕ.
• Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οι προθεσμίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι:
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής: έως και 29 Ιουλίου 2014
Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΤΕΕ: έως και 12 Αυγούστου 2014

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

• Επισκευή και Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου, εκτός αυτοκίνησης
• Επιφανειακές Εξορυκτικές Εργασίες
• Οργάνωση και Διοίκηση Τμημάτων Παραγωγής Εργοταξίου
• Παραγωγική Διαδικασία στη Βιομηχανική Επεξεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών
• Υπόγειες Εξορυκτικές Εργασίες
• Χειρισμός Κινητών Μηχανημάτων – Μηχανήματα Έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ
Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη
Τηλ.: 2432075275


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑