Ειδήσεις

Published on September 19th, 2014 | by fileto

0

Συγχωνεύονται οι συνεταιριστικές τράπεζες

Κατά την ΟΤΟΕ, η Πανελλήνια Τράπεζα έχοντας ως μετόχους τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι διαφορετικό αλλά και ειδικότερο και δεδομένης της υπαρκτής αδυναμίας συμμετοχής στην ΑΜΚ των μετόχων της, απαιτείται η άμεση εξεύρεση κεφαλαίου είτε μέσω του ΤΧΣ (όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η ΟΤΟΕ στις αρμόδιες αρχές), είτε μέσω άλλων επενδυτικών κεφαλαίων που πρέπει να αναζητηθούν στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν και στην Πανελλήνια αλλά και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑