Εκδηλώσεις

Published on August 5th, 2015 | by fileto

0

Αγροτική έκθεση στο Φωτολίβος Δράμας

Η Γεωργική & Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους είναι πλέον ένας τοπικός θεσμός ο οποίος λαμβάνει χώρα 20 και πλέον χρόνια. Λόγω της ανταπόκρισης των εκθετών αλλά και της συμμετοχής του κόσμου έχει εδώ και αρκετά χρόνια αναβαθμιστεί και εξελιχθεί στην μεγαλύτερη Έκθεση της Α.Μ.Θ. και στηρίζεται άμεσα από τον διευρυμένο Δήμο Προσοτσάνης (σχέδιο Καλλικράτης) την Αντιπεριφέρεια Δράμας , την Περιφέρεια της Α.Μ.Θ., αλλά και την παρουσία εκπροσώπων της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτής του Κου Τσαυτάρη στα εγκαίνιά της.

Φέτος στα πλαίσια του τριημέρου της Έκθεσης (28-29-30/08/2015) όπως και κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν εκθέτες όχι μόνο του Ν.Δράμας αλλά και από άλλους νομούς (θες/νίκη, Σέρρες, Καβάλα,Κομοτηνή κ.α.), εκθέτοντας προϊόντα τα οποία αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
Α) ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1)Αφορούν την καλλιέργεια της γης –τελευταίου τύπου γεωργικών Ελκυστήρων(Τρακτέρ), καθώς και των παρελκόμενών τους.
2)Βοηθούν και υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της γης (ποτιστικά-αρδευτικά συστήματα, κατασκευές θερμοκηπίων, γεωτρήσεις κ.α)
3)Προωθούν – διαφοροποιούν και διαμορφώνουν την αγορά και κατά επέκταση το κόστος των αγροτικών εφοδίων αμβλύνοντας παράλληλα το εύρος διακύμανσης κόστους του παραγόμενου προϊόντος , τη χρήσης και συντήρησης των γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων (έλαια , λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ) και τέλος της ίδιας της συγκομιδής των προϊόντων.
4)Υποστηρίζουν την καλύτερη συγκομιδή των γεωργικών προϊόντων (βαρέα μηχανήματα).
5)Παράλληλα προγραμματίζονται και υλοποιούνται επιδείξεις των προαναφερθέντων μηχανημάτων και εργαλείων έτσι ώστε να υπάρχει επί του πρακτέου και δια ζώσης διαπίστωση των δυνατοτήτων τους σε πραγματικές συνθήκες.
6)Επίσης διοργανώνονται Ομιλίες-Ημερίδες-Διαλέξεις για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του Πρωτογενούς Τομέα αποσκοπώντας στη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Μία ολοκληρωμένη δηλαδή Διαχείριση μέχρι το τελικό προϊόν σε όλους του άξονες και τα στάδια της παραγωγής.
Β)ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
1)Παρουσίαση καινούριων ρατσών διάφορων ζώων από κτηνοτρόφους τα οποία συγκαταλέγονται στο εύρος και στα πλαίσια της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας.
2)Προώθηση-Διαφήμιση ζωοτροφών και διαμόρφωση κόστους εκτροφής των ζώων,καθώς επίσης και των παραγόμενων προϊόντων τους τα γαλακτοκομικά προϊόντα,τυριά , κασέρια, γιαούρτια κτλ.
3) Ομιλίες – έντυπο υλικό –πληροφορίες- ενημέρωση για την προστασία ,την καλύτερη από υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάπτυξή τους και την απόδοση τους.
4)Προοπτικές διάθεσης παραγόμενων προϊόντων κρέατος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Παράλληλα πέραν του επιχειρησιακού της χαρακτήρα λειτουργεί και ως σημείο αναφοράς της τοπικής Παράδοσης ,με την συμμετοχή παραδοσιακών συλλόγων απ’ όλη την Περιφέρεια της Α.Μ.Θ. καλλιεργώντας έτσι ένα κλίμα γνωριμίας – μεταφέροντας ήθη και έθιμα των τόπων τους -συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και κουλτούρας.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ.
Συγκροτήματα και μουσικά σχήματα που προάγουν τον πολιτισμό την κουλτούρα τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας διαχρονικά.
Συνοδεύουν πολιτιστικούς συλλόγους , την λαϊκή κουλτούρα και με το Κύρος και την Πανελλήνια Καταξίωσή τους προσδίδουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα στην όλη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-
Έχουμε λοιπόν –μέσα από αυτή την διοργάνωση- δημιουργήσει έναν σημαντικό πόλο έλξης εκθετών και συμμετοχής του κόσμου -κάθε χρόνο παρευρίσκονται στην έκθεση αρκετές χιλιάδες επισκέπτες-με σκοπό την ανάπτυξη και την τόνωση όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, ( κοινωνικά, πολιτιστικά και κυρίως οικονομικά) , άλλα και σε επίπεδα που αγγίζουν εξωπεριφερειακά όρια εκτός Α.Μ.Θ.δημιουργώντας νέες σχέσεις, τρόπους επικοινωνίας και κυρίως δημιουργώντας νέους οικονομικούς ορίζοντες .
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας που γίνεται με γνώμονα την προβολή και την ανάπτυξη της γεωργίας, του εμπορίου, της κτηνοτροφίας, της οικονομικής τόνωσης των τοπικών κοινωνιών, ζητούμε τη στήριξη και τη συμμετοχή σας στη φετινή μας Διοργάνωση.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑