Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 15th, 2015 | by fileto

0

Έπεσαν οι ευρωπαίοι 10 εκατ. ευρώ για ζημιές από πλημμύρες

Την παροχή βοήθειας ύψους 16,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα (ιδιαίτερα στον Έβρο) και τη Βουλγαρία για την επισκευή ζημιών που προκλήθηκαν σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές από τις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες στις αρχές του 2015 ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου.για αλλού.

Από το κονδύλι αυτό τα 10 εκατ. ευρώ πηγαίνουν στον Έβρο και στην κεντρική Ελλάδα, εκτός αν αλλάξουν κατεύθυνση. Το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα εκεί που θα δοθούν να περάσουν από κόσκινο ευρώ- ευρώ.

Εκτός τα Τενάγη των Φιλίππων και φυσικά κανείς λόγος δεν γίνεται για τις πλημμύρες των Σερρών, εκτός αν ως κεντρική Ελλάδα λογίζεται ο κάμπος του νομού.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, οι πλημμύρες κατέστρεψαν δημόσια κτίρια, ιδιωτικές κατοικίες, επιχειρήσεις, γεωργικές εκτάσεις και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην κεντρική Ελλάδα και στην περιοχή του Έβρου, ενώ στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, οι δυνατές βροχοπτώσεις και οι επακόλουθες πλημμύρες και κατολισθήσεις κατέστρεψαν αναχώματα, δίκτυα επικοινωνιών και δρόμους καθώς και δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Η αιτιολογική έκθεση για την Ελλάδα αναφέρει τα εξής:

Ελλάδα  −  πλημμύρες στον Έβρο και στις κεντρικές και δυτικές περιφέρειες

Εκτεταμένες πλημμύρες στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις αρχές  Φεβρουαρίου 2015 προκάλεσαν ζημίες σε βασικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια  κτίρια, επιχειρήσεις και στην ελληνική γεωργία, καταστρέφοντας γεωργικές υποδομές,  αποθήκες και καλλιέργειες.

Οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης υπέστησαν ζημίες σε 17  περιοχές.

Παράλληλα, μεγάλα τμήματα της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας επλήγησαν από  μια άλλη σειρά πλημμύρες που προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερες ζημιές, με αποτέλεσμα  διακοπές ηλεκτροδότησης, την απομόνωση ορισμένων ορεινών οικισμών και την  καταστροφή ορισμένων από τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Δεδομένου ότι τα συμβάντα αυτά οφείλονται σε όμοια μετεωρολογικά φαινόμενα, οι δύο  αιτήσεις συγχωνεύθηκαν και αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία περιφερειακή καταστροφή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Συνολικά, επλήγησαν από τις καταστροφές πέντε περιφέρειες NUTS 2: η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  (πλημμύρες στον Έβρο), καθώς και οι περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς  Ελλάδας και Θεσσαλίας (πλημμύρες στην κεντρική και δυτική Ελλάδα).

Οι δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 23 Απριλίου 2015, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 12 εβδομάδων μετά την καταγραφή της πρώτης ζημίας (την 1η Φεβρουαρίου για τις κεντρικές και δυτικές περιφέρειες και στις 4 Φεβρουαρίου 2015 για τον Έβρο).

Η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από τις πλημμύρες εκτιμάται ότι ανήλθε σε 395,878εκατ. ευρώ (132,454 εκατ. ευρώ για την περιοχή του Έβρου και 263,424 εκατ. ευρώ για την περιοχή της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το συμβάν δεν φθάνει το όριο της «μείζονος καταστροφής» που ισχύει για την Ελλάδα το 2015  (1.091,315 εκατ. ευρώ, ή 0,6 % του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2013).

Ωστόσο, οι συνολικές άμεσες ζημίες αντιπροσωπεύουν το 4,78% του μέσου σταθμισμένου ΑΕΠ αυτών των πέντε περιφερειών NUTS 2 και, ως εκ τούτου, υπερβαίνουν κατά πολύ το κατώτατο όριο 1,5% του σταθμισμένου περιφερειακού ΑΕΠ που ορίζεται στον κανονισμό για να χαρακτηριστούν ως περιφερειακή καταστροφή.

Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης εκτιμήθηκε από τις ελληνικές αρχές  σε 308,445 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά τον τομέα των μεταφορών.

Οι πληγείσες περιφέρειες εμπίπτουν στις «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» στο  πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2014-2020).

Οι  ελληνικές αρχές δεν δήλωσαν στην Επιτροπή την πρόθεση να ανακατανείμουν τη  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης.

Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, χορηγήθηκε προκαταβολή 10% της αναμενόμενης χρηματοδοτικής συνδρομής από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ύψους 331.135 ευρώ για τον Έβρο και 658.560 ευρώ για την Κεντρική και Δυτική Ελλάδα.

 

Τα επόμενα βήματα

Η τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια θα γίνει στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την παροχή βοήθειας από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑