Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on October 24th, 2017 | by fileto

0

Μεταθέτουν εργαζόμενους της; Εγνατία Οδός Α.Ε. στον ΟΑΣΘ

Με μετατάξεις και ενδοϋπουργική κινητικότητα αναμένεται να λύσει τον γρίφο των ελέγχων των εισιτηρίων στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, όπως αποκαλύπτει το Thessnews.
Την περασμένη Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου, αναρτήθηκε στην Διαύγεια πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη/μεταφορά 50 υπαλλήλων στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και την εταιρεία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ Α.Ε.)
Όπως αναφέρεται σχετικά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύει (ΟΣΕΘ και ΑΣΥΘ) προτίθεται να ενισχύσει τους ανωτέρω φορείς με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/της ειδικότητας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται και οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων.
Ενδοϋπουργική κινητικότητα ala Spirtzis
Η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους.
Οι μετατάξεις/μεταφορές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας κ.λ.π..
Οι εργαζόμενοι έχουν προθεσμία να καταθέσουν την σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.
Οι 35 για ελεγκτές στον ΟΑΣΘ
Με μια πιο προσεκτική ανάγνωση της Διαύγειας γίνεται αντιληπτό ότι έχουν προκαθορισθεί και οι θέσεις που θα καλυφθούν από τους υπαλλήλους της Εγνατίας Οδού στους δύο νέους οργανισμούς.
Ειδικότερα, στον ΟΣΕΘ, έχουν προϋπολογισθεί 4 εργαζόμενοι ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 1 εργαζόμενος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και 35(!) ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ. Όπως φαίνεται επειδή ο ΟΣΕΘ για την ώρα είναι ο εποπτικός φορέας μόνο του ΟΑΣΘ οι 35 μεταταχθέντες εργαζόμενοι θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία της πόλης.
Μετά από όλα αυτά η Εγνατία Οδός θα πάει με την προίκα της απαλλαγμένη από βαρίδια στον παραχωρησιούχο και όλα …μέλι – γάλα με τους δημάρχους να ελπίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα σταματήσουν την δημοπράτηση των νέων διοδίων!


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑