Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 21st, 2020 | by fileto

0

Η Ροδόπη κέντρο των ΑΠΕ…

Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για έργο κατασκευής Αιολικών Σταθμών  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 87,5 MW από 35 Ανεμογεννήτριες στη Ροδόπη από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων ισχύος 87,5 MW στις θέσεις «ΓΕΡΑΚΑΣ-ΡΟΜΒΟΣ», «ΜΗΛΙΑ-ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ-ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΥΦΗ», «ΚΑΝΔΥΛΑ-ΚΥΡΤΟΝ», της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Το Αιολικό Πάρκο «ΓΕΡΑΚΑΣ-ΡΟΜΒΟΣ» αποτελείται από οκτώ Ανεμογεννήτριες, το Αιολικό Πάρκο «ΜΗΛΙΑ- ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ-ΛΙΒΑΔΟΚΟΡΥΦΗ» αποτελείται από είκοσι μία  Ανεμογεννήτριες και το Αιολικό Πάρκο «ΚΑΝΔΥΛΑ-ΚΥΡΤΟΝ» αποτελείται από έξι Ανεμογεννήτριες.

Το έργο περιλαμβάνει τα έργα διασύνδεσης, με κάθε ανεμογεννήτρια να συνδέεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης του Αιολικού Πάρκου μέσω ενός Μετασχηματιστή 2525 KVA, 0,66 / 20 kV.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συγκεντρώνεται στους οικίσκους ελέγχου και στη συνέχεια θα οδηγείται μέσω υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης προς ανύψωση από μέση τάση σε υψηλή τάση στον νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης «Οργάνης» 20/150kV, 40/50 MVA. Ο νέος υποσταθμός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη έκταση 20.000 m2 κάτω από τη ζώνη όδευσης της νέας Γραμμής Μεταφοράς 150KV ΚΥΤ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑΣ – Υ/Σ ΟΡΓΑΝΗΣ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑