Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 2nd, 2021 | by fileto

0

Από βιομήχανους θα πέσουν αγωγές για τις διακοπές ρεύματος

Επιπρόσθετα, οι συνεχείς διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, με προφανές αποτέλεσμα είτε την ανακύκλωση είτε την καταστροφή τους

Το τελευταίο δίμηνο ο ΣΒΕ έχει γίνει αποδέκτης πλήθους παραπόνων από Επιχειρήσεις – Μέλη του σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό τόξο, εξαιτίας των συχνών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και των βυθίσεων τάσης. Αποτέλεσμα αυτής της ανεπιθύμητης κατάστασης είναι η διακοπή της παραγωγής, άρα η απώλεια μεγάλου αριθμού ωρών εργασίας και οι βλάβες στα κυκλώματα των αυτοματοποιημένων κυρίως γραμμών παραγωγής.

Επιπρόσθετα, οι συνεχείς διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, με προφανές αποτέλεσμα είτε την ανακύκλωση είτε την καταστροφή τους.

Καμένοι κινητήρες, κατεστραμμένοι αυτοματισμοί κάθε είδους, βλάβες σε τροφοδοτικά πινάκων, ζημίες σε servers και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι μόνον μερικά από τα κόστη που πληρώνει η μεταποίηση, μη «απολαμβάνοντας» – όπως δικαιούται – σταθερής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι προφανές ότι η βιομηχανία επιθυμεί και πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Επειδή ακριβώς το φαινόμενο είναι χρόνιο και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας δεν έχει λυθεί, οδήγησε τις πληττόμενες επιχειρήσεις στην απόφαση να επιλύσουν οι ίδιες το πρόβλημα. Σήμερα, η μεγάλη συχνότητα διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και βυθίσεων τάσεως, έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις που έχουν το πρόβλημα σε αναίτια έξοδα που αφορούν σε επενδύσεις για την αγορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για λόγους ασφαλείας. Όμως, η συχνή ενεργοποίηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μειώνει το χρόνο ζωής τους, προκαλεί φθορές και σταδιακά τα καθιστά όλο λιγότερο αξιόπιστα. Άρα, η λύση στον «φαύλο κύκλο» είναι νέες επενδύσεις, άρα και νέα αναίτια έξοδα για τις επιχειρήσεις.

Και η Καβάλα στις προβληματικές περιοχές

Η πρότασή μας είναι προφανής: άμεση επίλυση του προβλήματος με επενδύσεις των αρμοδίων κρατικών φορέων σε περιοχές όπως: η Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, οι Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της Νεοχωρούδας, των Κουφαλίων και της Θέρμης Θεσσαλονίκης, ο Έβρος, η Ημαθία, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Ξάνθη και η Λάρισα.

Ειδικά για την Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, από την οποία ο ΣΒΕ έχει λάβει εντονότατες διαμαρτυρίες τόσο από τις επιχειρήσεις μέλη του όσο και από τον Φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, προτείνουμε την κατασκευή νέου υποσταθμού υψηλής τάσης στο Κιλκίς. Ο νέος υποσταθμός θα λύσει το πρόβλημα τόσο για τις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Κιλκίς, όσο και συνολικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

Τέλος, προτείνουμε να επιλυθεί το πρόβλημα αρκετών μεταποιητικών επιχειρήσεων που ενώ θέλουν να επενδύσουν σε ιδιοπαραγωγή και ιδιόχρηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιτήσεις τους απορρίπτονται «λόγω κορεσμού του δικτύου και αδυναμίας απορρόφησης και διαχείρισης οποιουδήποτε επιπλέον όγκου παραγωγής».

Αντί να ξοδεύουμε άσκοπα χρήματα και ώρες εργασίας από τις βυθίσεις τάσεως και τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, μήπως είναι καλύτερο να επιτρέψουμε στη βιομηχανία να επενδύσει στην ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω «ανανεώσιμων πηγών» και μέσω φωτοβολταϊκών; Έτσι αφενός θα λύσουμε το πρόβλημα και αφετέρου η βιομηχανία θα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, σε μια χρονική περίοδο που η συγκεκριμένη απαίτηση είναι βασικό ζητούμενο .

Στη σκληρή πραγματικότητα του καθημερινού περιβάλλοντος των βιομηχανικών επιχειρήσεων αντί να σχεδιάζουμε για το αύριο και τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα και τις περισσότερες φορές εις ώτα μη ακουόντων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑