Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 9th, 2022 | by fileto

0

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη Δράμα

Υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΡΜΕΝ ΓΙΕΛΕΝΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΔΡΑΜΑΣ» της Περιφέρειας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 431.156,75 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 373.840,82 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 204.962,45 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑