Επιχειρήσεις

Published on January 9th, 2013 | by fileto

0

Η Sprider Stores στο άρθρο 99

Έκλεισε το κατάστημα της Ορεστιάδας, ενώ κατατέθηκε αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από την  εισηγμένη εταιρεία Χατζηϊωάννου ΑΒΕΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, η εταιρεία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. Εξάλλου, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Χατζηϊωάννου ΑΒΕΕ για σήμερα 9 Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η προσωρινή αναστολή των μετοχών, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Το ΔΣ του ΧΑ θα αξιολογήσει σήμερα το ενδεχόμενο μεταφοράς της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.

Πηγή: protothema.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑