Επιχειρήσεις

Published on January 30th, 2013 | by fileto

0

Ενισχύει την παρουσία της στη Θράκη η Enel Green Power

Eνισχύει τη θέση της στον ελληνικό κλάδο ηλιακής ενέργειας, η Enel Green Power (EGP), μέσω της έναρξης λειτουργίας 19 νέων φωτοβολταϊκών έργων.

Τα νέα αυτά φωτοβολταϊκά έργα της EGP έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 42 MW.

Επιπλέον 15 MW έχουν τεθεί σε λειτουργία από την ESSE, η οποία αποτελεί την κοινοπραξία μεταξύ της EGP και της Sharp. Κατά συνέπεια, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της EGP στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε περίπου 290 MW.

Τα τέσσερα νέα έργα -«Φλώρινα Γιάτσοβο», «Ήλιος», «Αξιοχώρι» και «Βάβδος»- βρίσκονται στη Μακεδονία. Το έργο «Φλώρινα Γιάτσοβο» έχει εγκατεστημένη ισχύ 1,5 MW και αναμένεται να παράγει γύρω στις 2 εκατομμύρια kWh/χρόνο. Το «Ήλιος» που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εγκατεστημένης ισχύος 6 MW, πρόκειται να παράγει περισσότερες από 8 εκατομμύρια kWh/χρόνο. Το «Αξιοχώρι» με εγκατεστημένη ισχύ 6,25 MW, θα είναι σε θέση να παράγει περίπου 8 εκατομμύρια kWh/χρόνο. Το τελευταίο έργο με την ονομασία «Βάβδος», έχει εγκατεστημένη ισχύ 1,37 MW κι εκτιμώμενη παραγωγή περίπου 2 εκατομμύρια kWh/χρόνο.

Τέσσερα επιπλέον έργα έχουν προστεθεί στην περιοχή της Θράκης: το έργο με την ονομασία

«Άβδηρα-Πεζούλα», το οποίο έχει εγκατεστημένη ισχύ 2,8 MW και είναι σε θέση να παράγει 3,6 εκατομμύρια kWh/χρόνο

το έργο «Καρυδιά», με εγκατεστημένη ισχύ 3,3 MW, το οποίο πρόκειται να παράγει 4 εκατομμύρια kWh/χρόνο

το έργο «Πεζουλιώτικα», εγκατεστημένης ισχύος 3,5 MW, αναμένεται να έχει παραγωγή περίπου 4,5 εκατομμύρια kWh/χρόνο και τέλος το,

«Χοιρόδασος» με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4 MW και εκτιμώμενη παραγωγή περίπου 5 εκατομμύρια kWh/χρόνο.

Δύο εκ των έργων βρίσκονται στη νότια Ελλάδα: το έργο «Φάρσαλα III», το οποίο, με εγκατεστημένη ισχύ 0,92 MW, θα είναι σε θέση να παράγει περισσότερες από 1 εκατομμύριο kWh/χρόνο και το έργο με την ονομασία «Έκτα», με εγκατεστημένη ισχύ 2 MW κι εκτιμώμενη παραγωγή περίπου 2.5 εκατομμύρια kWh/χρόνο.

Τα τελευταία τρία έργα βρίσκονται στη Θεσσαλία (τα δύο) και στην Ηλεία (το ένα). Τα δύο πρώτα, με τις ονομασίες «Γεφύρια I» και «Γεφύρια II» έχουν συνολικά εγκατεστημένη ισχύ 3,54 MW και αναμενόμενη παραγωγή γύρω στις 5 εκατομμύρια kWh. Το τρίτο έργο, το «Στρούσσι» με εγκατεστημένη ισχύ 6,43 MW, αναμένεται να παράγει περισσότερες από 9 εκατομμύρια kWh κάθε χρόνο.

Επίσης, η ESSE, έθεσε, σε λειτουργία έξι νέα φωτοβολταϊκά έργα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των οποίων ξεπερνά τα 15 MW. Η ESSE είναι μια 50/50 κοινοπραξία μεταξύ της EGP και της Sharp για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πρώτο έργο, η «Ζίτσα», βρίσκεται στην Ήπειρο, έχει εγκατεστημένη ισχύ 2 ΜW κι αναμένεται να παράγει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια kWh κάθε χρόνο. Το δεύτερο έργο, με την ονομασία «Καλέντα», βρίσκεται στη Θράκη και αποτελείται από τέσσερα έργα (Ίασμος, Πολύσιτος Ι και ΙΙ, Σούνιο) με εγκατεστημένη ισχύ 9,8 MW και δυνατότητα παραγωγής περίπου 13 εκατομμυρίων kWh/χρόνο. Τέλος, το έργο «Κρυονέρι», στη Δυτική Μακεδονία, έχει εγκατεστημένη ισχύ 3,5 MW κι εκτιμώμενη παραγωγή περίπου 5 εκατομμύρια kWh/χρόνο από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του.

Τα έργα αυτά αυξάνουν την ισχύ από ηλιακή ενέργεια για την Ιταλο-Ιαπωνική κοινοπραξία σε περίπου 38 MW μέχρι σήμερα.

Η λειτουργία των έργων και των δύο εταιρειών θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενέργειας 76 εκατομμυρίων kWh με μηδενικές εκπομπές ρύπων, που θα μειώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 50.000 τόννους CO2 κάθε χρόνο.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑