Ειδήσεις

Published on May 3rd, 2013 | by fileto

0

Μεγάλο φωτοβολταικό πάρκο της ΔΕΗ στη Δράμα

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,99MW στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΕ, 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Το έργο αφορά τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση του σταθμού και έχει προϋπολογισμό 2.250.000 ευρώ. Ο σταθμός θα κατασκευαστεί σε έκταση 49.271,20 τ.μ. Σε κάθε έτος λειτουργίας του σταθμού αναμένεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με 2.985 MWh και θα εξοικονομούνται περίπου 2.500 τόνοι CO2.

Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η Ιουνίου 2013.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑