Ειδήσεις

Published on July 7th, 2013 | by fileto

0

Ανοίγουμε χρυσές δουλειές με Καναδά

Οι δυνατότητες ανάπτυξης και διεύρυνσης της ελληνοκαναδικής επιχειρηματικής συνεργασίας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων με το Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αναπτυξιακών ευκαιριών σε διάφορους τομείς… της τοπικής και εν γένει της ελληνικής Οικονομίας, συζητήθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνο-Καναδικού Επιμελητηρίου με την υποστήριξη της καναδικής πρεσβείας και του Invest In Greece, παρουσία εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων του Έβρου, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου, που ανοίγει το Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο ως ο αρμόδιος θεσμικός επιχειρηματικός φορέας για την επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών λαμβάνοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και με αφορμή τις καναδικές επενδύσεις στον νομό Έβρου, για τις οποίες υπάρχουν ενστάσεις και ισχυρές αντιδράσεις από μέρος της τοπικής κοινωνίας.

«Η καναδική επένδυση στη Θράκη αποτελεί πρόκριμα για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας της περιοχής με τον Καναδά και τόνωσης της τοπικής οικονομίας με ισχυρούς και διαφανείς ελεγκτικούς μηχανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και με στοίχημα τη συναίνεση και την κοινωνική ηρεμία στην περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού Επιμελητηρίου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑