Ειδήσεις

Published on August 26th, 2013 | by fileto

0

Δυνατό μεταπτυχιακό MBA στο ΤΕΙ Καβάλας

O διεθνής ανταγωνισμός και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων επέβαλαν στα σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήματα την παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, η οποία θα αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  Με γνώμονα τα παραπάνω, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας δημιούργησε ένα ευέλικτο και δυναμικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με άριστα δομημένες μαθησιακές διαδικασίες, το οποίο παρέχει στους φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών εφαρμογών στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Π.Μ.Σ. στη “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (ΜΒΑ)” παρέχει εξειδίκευση σε τρεις κατευθύνσεις (α) Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management), και (γ) Μάρκετινγκ (Marketing).

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος MBA είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικότερων προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, τόσο σε στρατηγικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Στους φοιτητές προσφέρεται η ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο σε ένα από τα τρία διαφορετικά αντικείμενα: Στρατηγική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μάρκετινγκ.

Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα ΜΒΑ. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ΜΒΑ με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.

Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες πλήρους (ενός έτους) αλλά και μερικής φοίτησης (δύο ετών) και απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που επιθυμούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στη Στρατηγική Διοίκηση, τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση ή το Μάρκετινγκ.

Στο ΜΒΑ διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι κατάλληλα δομημένο, ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν κι εργαζόμενοι σε άλλες πόλεις.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν πολλές ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς ο τίτλος του MBA θεωρείται ένας από τους βασικότερους επαγγελματικούς (professional) μεταπτυχιακούς τίτλους στελεχών επιχειρήσεων που προτιμούν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ προσδίδει αξία στις ΜΜΕ εξαιτίας των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να καλύψει ο κάτοχός του, αλλά και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς εξαιτίας της εξειδίκευσης των αποφοίτων.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα MBA ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να αναδείξει επαγγελματίες και στελέχη, που θα κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται τα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Στο πρόγραμμα ΜΒΑ του ΤΕΙ Καβάλας γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι TEI και Πανεπιστημίων ειδικοτήτων Οικονομικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισμένων, ομοταγών ξένων τμημάτων. Η γλώσσα διδασκαλίας, των εργασιών και των εξετάσεων είναι η Ελληνική.  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:

 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.

ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ – 65 404 Καβάλα

Κτίριο Βιβιοθήκης, Γραφείο Β 1_32

Τηλ: 2510 462293, http://mba.teikav.edu.gr/


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑