Ειδήσεις

Published on November 21st, 2013 | by fileto

0

Σεμινάρια για ανέργους στην Καβάλα

Η συγκεκριμένη πράξη που «τρέχει» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Ανάκαμψη Καβάλας» εντάσσεται στη δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όπως επισημαίνεται, οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
-Άνεργοι νέοι /ες (22-40 ετών), απόφοιτοι/ες ΑΕΙ & ΤΕΙ, χωρίς εργασιακή εμπειρία
-Άνεργοι νέοι/ες (έως 40 ετών), απόφοιτοι/ες γυμνασίου ή λυκείου, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εργασίας που απαιτούσαν χαμηλά προσόντα ή χειρωνακτική εργασία.
-Άνεργοι νέοι/ες (έως 40 ετών), απόφοιτοι/ες δημόσιων ή ιδιωτικών μεταλυκειακών σχολών, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία.
-Άνεργοι/ες μέσης ή μεγάλης ηλικίας (40 ετών και άνω), με ή χωρίς προσόντα, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα
-Αγρότες και αγρότισσες με χαμηλό εισόδημα (υπό προϋποθέσεις )
-Νέοι/ες επιστήμονες μέχρι 34 ετών (υπό προϋποθέσεις)

Κύριος στόχος της εν λόγω πράξης είναι η ανάδειξη νέων αντικειμένων και ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας που θα βασίζονται στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών (αγροτικός –δασικός τομέας) και συνδέονται με τον δυναμικό κλάδο της «πράσινης» οικονομίας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑