Ειδήσεις

Published on January 22nd, 2014 | by fileto

0

Αρχές Φεβρουαρίου ο νέος δρόμος Νυμφαία – Κίρτζαλι

Τη νέα συντόμευση του δρόμου προς
το Κίρτζαλι, η οποία αναμένεται να συντο-
μεύσει την διέλευση των Βουλγάρων προς
την Κομοτηνή θα ανοίξει επίσημα η Υπουρ-
γός Περιφερειακής Ανάπτυξης Desislava
Terzieva στις 3 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε
ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής
Ανάπτυξης Dimtcho Mihalevski.

Κομοτηνη - Νυμφαια
Ο δρόμος έχει ολοκληρωθεί από τον
Οκτώβριο 2013 όμως η διοίκηση, επικα-
λούμενη αμιγώς τεχνικά προβλήματα με
την προετοιμασία της τεκμηρίωσης καθυ-
στέρησε την λειτουργία της διάβασης, που
αναμένεται να ξεπεραστούν με την υπο-
γραφή των τελευταίων εγγράφων.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑