Ειδήσεις

Published on March 7th, 2014 | by fileto

0

Μαζεύουν με πρόγραμμα τις γόπες από παραλίες στο Φανάρι

To ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS για την πρόληψη και των περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, συνεχίζει εντατικά την πορεία του, οδεύοντας βαθμιαία στην τελική ευθεία και στην κορύφωση των δράσεών του το προσεχές καλοκαίρι.

Βασικός άξονας του έργου και απαραίτητος όρος για την επιτυχή υλοποίησή του αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών της παράκτιας ζώνης (λουομένων, επιχειρηματιών, δημοτικών αρχών κ.ά.) αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία των απορριμμάτων καπνιστών. Για το λόγο αυτό, η ουσιαστική γνωριμία με την τοπική κοινωνία σε κάθε μια από τις 15 περιοχές, που θα φιλοξενήσουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο του έργου, το οποίο ξεκίνησε με επίσκεψη στις συγκεκριμένες παραλίες, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την παρουσία απορριμμάτων καπνιστών και συγκρότηση Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων της κάθε περιοχής.

Απότοκο των επισκέψεων αυτών αποτελεί η ολοκληρωμένη «Έκθεση αποτελεσμάτων αρχικής επίσκεψης  στις 15 παραλίες υλοποίησης του προγράμματος LIFE AMMOS», η οποία περιέχει στοιχεία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εμπεριστατωμένα δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση των παραλιών με βάση τις επιτόπιες μετρήσεις απορριμμάτων καπνιστών που έγιναν το Φθινόπωρο του 2013, καθώς και την άποψη των μελών των Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν για την πληρέστερη αξιολόγηση της έντασης και έκτασης του προβλήματος στην κάθε περιοχή.

Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις του έργου, το οποίο και θα κορυφωθεί τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες με σειρά δράσεων, παρεμβάσεις στις παραλίες, παράλληλες εκστρατείες και δυναμική επικοινωνιακή διάχυσή του.

Το πρόγραμμα LIFE AMMOS – Σε ποιες περιοχές υλοποιείται

To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου. Παράλληλα, και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών, το LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, που πλήττει το φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα (χλωρίδα και πανίδα), την ανθρώπινη υγεία και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η επιδιωκόμενη αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών του παράκτιου μετώπου, αναμένεται να διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου και να εμπεδωθεί ως μια υπεύθυνη περιβαλλοντικά στάση που θα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και, κυρίως, διαχρονικά με πολυεπίπεδο όφελος για την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής.

Προκειμένου να επιτευχθεί αντιπροσωπευτικότητα ως προς το δείγμα της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και διασπορά των απότοκων της υλοποίησης του έργου, επελέγησαν 15 παραλίες που καλύπτουν σχεδόν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και οι οποίες αποτελούν το πεδίο δράσης του LIFE AMMOS. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές που θα διεξαχθεί το έργο είναι: Φανάρι (Δήμος Κομοτηνής), Επανομή (Δήμος Θερμαϊκού), Αγ. Ιωάννης/ Άη Γιάννης (Δήμος Ζαγορίου- Μουρεσίου), Λούτσα/ Βράχος (Δήμος Πάργας), Καλογριά (Δήμος Δυμαίων), Βοϊδοκοιλιά (Δήμος Πύλου- Νέστορος), Πλύτρα/ Παχιά Άμμος (Δήμος Μονεμβάσιας), Βάι (Δήμος Σητείας), Γεωργιούπολη (Δήμος Αποκορώνου),Τσαμπίκα (Δήμος Ρόδου), Καρφάς (Δήμος Χίου), Αγ. Ισίδωρος (Δήμος Λέσβου), Αγ. Ιωάννης/ Μοναστήρι (Δήμος Πάρου),Περίσσα (Δήμος Θήρας) και Σχινιάς (Δήμος Μαραθώνα).

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών της παράκτιας ζώνης (λουομένων, επιχειρηματιών, δημοτικών αρχών κ.ά.) αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία των απορριμμάτων καπνιστών. Για τον σκοπό αυτό έχει επιστρατευθεί μια ευρεία και συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης, όπως εγκατάσταση info kiosk στις παραλίες, υλοποίηση εθελοντικών καθαρισμών και διαδραστικών παιχνιδιών, δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, ανάπτυξη σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογής σε έξυπνα κινητά, προώθηση εκστρατείας do-it-yourself, διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου/ εκδηλώσεων, καθώς και σχεδιασμός ενός Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Πακέτου, προκειμένου να επιτευχθεί η κομβικής σημασίας για την υλοποίηση του LIFE AMMOS διασύνδεσή του με τους μικρούς πολίτες της χώρας.

Δικαιούχοι του έργου είναι η περιβαλλοντική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η περιβαλλοντική, τεχνική, συμβουλευτική Ε.Π.Ε TERRA NOVA, το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας) και η εταιρεία ερευνών MARC A.E.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑