Ειδήσεις

Published on April 17th, 2014 | by fileto

0

Αναστάτωση με το αρσενικό σε νερό στο Παγγαίο

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, πληροφορεί τους κατοίκους των περιοχών Νικήσιανης, Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου, με αφορμή τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας της 11-03-2014, που έλαβε στις 04-04-2014, για την ποιότητα του νερού του δημοτικού δικτύου υδροδότησης των ανωτέρω περιοχών, τα εξής:

Κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου το Νοέμβριο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014, παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές στο στοιχείο Αρσενικό, κοντά στα 12μg/l, με όριο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα 10μg/l.

Αυξημένες τιμές Αρσενικού, παρατηρήθηκαν και στο πόσιμο νερό του δικτύου της Ν. Περάμου, με παραμετρικές τιμές κοντά στα 15μg/l (Σεπτέμβριος, Νοέμβριος 2013, Μάρτιος 2014), ενώ ένα δείγμα βρέθηκε στα 18,5μg/l.

Αντίθετα, στο πόσιμο νερό του δικτύου του οικισμού της Νικήσιανης, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης χρήσης του νερού ως πόσιμου, παρατηρείται σταθερή μείωση της περιεκτικότητας αυτού στο Αρσενικό (12,5-14,5μg/l Σεπτέμβριος 2013, 10,5-11,5μg/l Νοέμβριος 2013 και 4μg/l, Μάρτιος 2014).

Κατά το διάστημα αυτό, η Υπηρεσία μας είχε αλληλογραφία και συνεργασία, τόσο με τις συναρμόδιες αρχές, όσο και με το Δήμο Παγγαίου, αξιολογώντας τα υπάρχοντα δεδομένα, αναμένοντας, παράλληλα, τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών που πρότεινε ο υπεύθυνος φορέας ύδρευσης.

Η ύπαρξη Αρσενικού στο νερό των παραπάνω περιοχών, οφείλεται, σύμφωνα με τις ενδείξεις που διαθέτουμε, στο υπέδαφος των πηγών υδροδότησης. Δεδομένου ότι η συγκέντρωσή του σ’ αυτές παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση, οι τιμές που βρέθηκαν είναι σχετικά κοντά στα όρια που θέτει η νομοθεσία και μεσολάβησαν διορθωτικές ενέργειες που όπως ενημερωθήκαμε, πήρε η αρμόδια Δ.Ε.Υ.Α. στο δίκτυο της Ν. Περάμου και της Νικήσιανης, αναμένουμε εντός των προσεχών ημερών επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων και τελική αξιολόγηση της κατάστασης, με δειγματοληψία που έγινε πριν από λίγες ημέρες από όλες τις προαναφερόμενες περιοχές, η οποία και θα καθορίσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές της Κ.Υ.Α. 2600/2001 και το Δήμο Παγγαίου, για τις οποίες θα ενημερωθεί κατάλληλα το καταναλωτικό κοινό».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑