Ειδήσεις

Published on April 18th, 2014 | by fileto

0

Απαγόρευση ψαρέματος σε Νέστο, Κομψάτο και Κόσυνθο

Την απαγόρευση της αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο:

α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Ξάνθης αποφάσισε η Π.Ε. Ξάνθης.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας λήγει στις 30 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 το πρωί.

Στην απόφαση δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημόσια ιχθυοτροφεία τα οποία εκμισθώνονται σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς και στα οποία επιτρέπεται η αλιεία με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις, μόνο από τους μισθωτές αλιευτικούς συνεταιρισμούς. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

Πηγή: thrakitoday.com


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑