Ειδήσεις

Published on May 7th, 2014 | by fileto

0

Αγωγούς ακούμε και αγωγούς δεν βλέπουμε

Να ενταχθούν άμεσα στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων τα συνολικά δώδεκα (12) έργα του τομέα της ενέργειας που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI’s), εισηγείται ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, με επιστολή που απέστειλε σήμερα στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εισηγείται την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων για την ένταξη στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων των συγκεκριμένων έργων, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα έργα :

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην Ηλεκτρική Ενέργεια:

NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη):

*Διασύνδεση Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro-Asia Interconnector.
*Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέα Σάντα (Eλλάδα).
*Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro-pumped storage) στην Αμφιλοχία.

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στο Αέριο:

NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη): 

*IGB : Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG).
*Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα μεταξύ Σιδηροκάστρου (EL) και Kula (BG).
*Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη – INGS LNG Greece.
*Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Aegean LNG import terminal.
*Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα.

Southern Gas Corridor (SGC, Νότιος Διάδρομος):
*Αγωγός ΤΑΡ.
*Αγωγός ITGI.
*Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελληνική Ενδοχώρα μέσω Κρήτης.
*Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους του Έβρου.

Με τη δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται η έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, με στόχο την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση, στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανάπτυξης νέων και Ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και στην περαιτέρω διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων των κρατών-μελών.

Με τη σημερινή πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, τη διευκόλυνση και το συντονισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» θα αναλάβει στο εξής, ως αρμόδια Εθνική Αρχή, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να διασφαλιστούν ταχείες και απλοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών, δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και υψηλός βαθμός διαφάνειας.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε :

«Η επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των μεγάλων έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στην Ελληνική Επικράτεια θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, στην ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς ενέργειας με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες και αναμφίβολα στην γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, ως σημαντικού “περιφερειακού παίκτη” για την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε.

Παράλληλα, θα προσελκύσει άμεσες παραγωγικές επενδύσεις όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, μέσω της διασφάλισης της επάρκειας ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές. Άμεσος θα είναι ο αντίκτυπος και στην αγορά εργασίας, με δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, τόσο κατά τη φάση κατασκευής των έργων όσο και λειτουργίας τους.»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑