Ειδήσεις

Published on June 6th, 2014 | by fileto

0

Αίτημα για έρευνες πετρελαίου-αερίου στον Έβρο

Αμερικανο-ουκρανική εταιρεία έχει υποβάλλει αίτημα  πραγματοποίησης ερευνών για υδρογονάνθρακες σε περιοχές της Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, στο Έβρο.

Η εταιρεία είναι η αμερικανο-ουκρανική εταιρία Cub Energy, με έδρα το Τέξας των ΗΠΑ.

Η κατάθεση του αιτήματος σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, θα εξεταστεί από το ΥΠΕΚΑ εάν θα γίνει αποδεκτή για τις εκτάσεις που ζητά η εταιρεία. Στη συνέχεια και εφόσον γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει επακριβώς τις περιοχές η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή πρόσκλησης σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός 90 ημερών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑