Ειδήσεις

Published on June 10th, 2014 | by fileto

0

Αιτήσεις για ένα πιάτο φαγητό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, ο μέσος όρος των δικαιούχων σιτιζόμενων το 2011 ανήλθε σε 25.817,75, το 2012 σε 30.600 και το 2013 σε 16.855 σιτιζόμενους. Ο μέσος όρος των άπορων ατόμων δικαιούχων του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων το 2011 ήταν 101.899, το 2012 ήταν 135.099 και το 2013 ήταν 107.346 άποροι. Επίσης ο μέσος όρος δικαιούχων για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων ανήλθε το 2011 σε 120.658 πολύτεκνες οικογένειες, το 2012 σε 248.589 και το 2013 σε 160.176 πολύτεκνες οικογένειες.

Στη Δράμα, το 2011, εγκρίθηκαν 6.265 αιτήσεις από τις 8.423 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 380 σιτιζόμενα άτομα, 1.070 άπορα μέλη και 4.815 οικογένειες.

Το 2012 εγκρίθηκαν 10.249 αιτήσεις από τις 11.186 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν 419 σιτιζόμενα άτομα, 1.243 άπορα μέλη και 8.587 οικογένειες. Το 2013 εγκρίθηκαν 6.287 αιτήσεις από τις 11.105 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν 218 σιτιζόμενα άτομα, 2.902 άπορα μέλη και 3.167 οικογένειες.

Στην Ξάνθη, το 2011, υποβλήθηκαν 5.244 αιτήσεις και οι δικαιούχοι ήταν 5.164. το 2012 υποβλήθηκαν 11.920 αιτήσεις και δικαιούχοι ήταν 11.570 ενώ το 2013 υποβλήθηκαν 15.889 αιτήσεις και δικαιούχοι ήταν 11.145.

Στον Έβρο, το 2011, υποβλήθηκαν 6762 αιτήσεις και τελικοί δικαιούχοι ήταν 5.996. Ανά κατηγορία από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 256 σιτιζόμενοι, 2634 άποροι και 3.106 οικογένειες. Το 2012 υποβλήθηκαν 11.203 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 10.859. Ωφελήθηκαν 171 σιτιζόμενοι, 5098 άποροι και 5590 οικογένειες. Το 2013 υποβλήθηκαν 10549 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 6766. Ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 200 σιτιζόμενοι, 3240 άποροι και 3326 οικογένειες.

Στη Ροδόπη, το 2011, υποβλήθηκαν 5878 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 5620. Ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 3939 οικογένειες, 1593 άπορα άτομα και 88 σιτιζόμενα. Το 2012 υποβλήθηκαν 8378 αιτήσεις και επιλέξιμες κρίθηκαν οι 8277. Ωφελήθηκαν 5547 οικογένειες, 2271 άπορα άτομα και 60 σιτιζόμενοι.

Το 2013 υποβλήθηκαν 16457 αιτήσεις και επιλέξιμες ήταν οι 14187. Ωφελήθηκαν 6858 οικογένειες, 3.624 άπορα άτομα και 15 σιτιζόμενα άτομα.

Στην Καβάλα, το 2011, υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις για 370 σιτιζόμενα άτομα, 3611 αιτήσεις για άπορα άτομα και 455 αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών. Κρίθηκαν δικαιούχοι 370 σιτιζόμενα άτομα και 3239 άπορα άτομα και 351 πολύτεκνες οικογένειες.

Το 2012 υποβλήθηκαν αιτήσεις για 528 σιτιζόμενα άτομα, 7777 αιτήσεις για άπορα άτομα και άπορες οικογένειες και κρίθηκαν δικαιούχοι 339 σιτιζόμενα άτομα και 6037 άπορα άτομα και οικογένειες.

Το 2013 υποβλήθηκαν αιτήσεις για 323 σιτιζόμενα άτομα, 6639 αιτήσεις για άπορα άτομα και άπορες οικογένειες και κρίθηκαν δικαιούχοι 319 σιτιζόμενοι, 4414 άπορα άτομα και οικογένειες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑