Ειδήσεις

Published on June 17th, 2014 | by fileto

0

Εγγραφές παιδιών στις κατασκηνώσεις Νέας Περάμου

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν. Περάμου,  από τον Δήμο Παγγαίου,  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ξέρουν ότι:

Στην κατασκήνωση θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού,   αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι πέντε και θα έχουν διάρκεια  δέκα (10) ημερών έκαστη:

  • 1η Περίοδο  από 4/7/2014 έως 13/07/2014  θα φιλοξενηθούν αγόρια
  • 2η Περίοδο από 15/7/2014 έως 24/07/2014 θα φιλοξενηθούν αγόρια
  • 3η Περίοδο από 26/07/2014 έως 04/8/2014 θα φιλοξενηθούν Κορίτσια
  • 4η Περίοδο από 06/08/2014 έως 14/08/2014 θα φιλοξενηθούν Κορίτσια
  • 5 Περίοδο από 17/08/2014 έως 26/08/2014 θα φιλοξενηθούν Κορίτσια

Το ποσό  συμμετοχής  για τους κατασκηνωτές καθορίζεται   σε τριάντα (30,00)  €  το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό 200 03 002194 32 στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ υπέρ της κατασκήνωσης της Ν.Περάμου.

Τα παιδιά των πολύτεκνων τρίτεκνων και άνεργων  οικογενειών που θα φιλοξενηθούν δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Το ποσό συμμετοχής επιστρέφετε στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατασκηνωτής δεν θα συμμετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η εγγραφή των παιδιών θα γίνεται με αίτηση του γονέα προς τον Δήμο Παγγαίου στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού. Επίσης θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση

-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγουμένου έτους (2013), ο αριθμός των προστατευόμενων μελών , οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ενδείας, οικογένειες σε κρίση , πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π)

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται : η κατάσταση υγείας του παιδιού , ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια , ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα , ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή , αλλεργίες κ.λ.π)

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές): Φρ. Παπαχριστίδη 137Α Ελευθερούπολη, Τ.Κ. 64007


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑