Ειδήσεις

Published on June 27th, 2014 | by fileto

0

Πολύ πετρέλαιο ακόμη στην Καβάλα

Αυξημένα κατά 10% είναι τα απολήψιμα αποθέματα στον Κόλπο της Καβάλας και ανέρχονται στα 30 εκατ. βαρέλια πετρελαίου έναντι των 27 εκατ. το 2013 όπως εκτιμά η Energean Oil & Gas, με βάση ειδική αναφορά ανεξάρτητου συμβούλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση που παρέδωσε ο σύμβουλος ERC Equipose στην εταιρεία τα απολήψιμα αποθέματα εκτιμώνται σε 11,9 εκατ. βαρέλια για το κοίτασμα του Πρίνου, σε 3,4 εκατ. βαρέλια για το κοίτασμα του Βόρειου Πρίνου και σε 15 εκατ. βαρέλια για το κοίτασμα Έψιλον.

Οι αναβαθμισμένες εκτιμήσεις βασίστηκαν στην νεότερη αξιολόγηση δεδομένων που προκύπτουν από τη μελέτη των πετρελαϊκών πεδίων στον κόλπο της Καβάλας, στην επανεπεξεργασία σεισμικών ερευνών καθώς και στα στοιχεία που συνελέγησαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων γεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στον Πρίνο το φθινόπωρο του 2013.

Στην αναφορά του ανεξάρτητου συμβούλου επισημαίνεται ότι, παρόλο που ο Πρίνος και ο Βόρειος Πρίνος αποτελούν δύο ώριμα κοιτάσματα, υπάρχει σημαντικό περιθώριο προσθήκης επιπλέον παραγωγής μέσω της πραγματοποίησης νέων γεωτρήσεων, της αξιοποίησης διαφυγόντος πετρελαίου, της βελτίωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων πηγαδιών καθώς και της βελτιστοποίησης στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων όπως η εισπίεση νερού και αερίου στο κοίτασμα.

Ανάλογα, πρόσθετη παραγωγή θα προκύψει από το πρόγραμμα ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον το οποίο έχει εκπονήσει η Energean Oil & Gas.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑