Ειδήσεις

Published on July 28th, 2014 | by fileto

0

Ερώτηση Στυλιανίδη για τον καταροϊκό πυρετό στη Θράκη

Ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης για την ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι από τον καταροικό πυρετό. Η ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής:

Με μεγάλη ανησυχία οι κτηνοτρόφοι της Θράκης αντιμετωπίζουν από την περασμένη εβδομάδα την ύπαρξη πολλών κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε μονάδα της περιοχής. Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη ασθένεια των βοοειδών και των αιγοπροβάτων απαιτεί τη λήψη αυστηρών μέτρων καθώς δεν υπάρχει θεραπεία κατά της νόσου και η αντιμετώπισή της συνίσταται στη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων (θανάτωση της προσβλημένης εκτροφής, περιορισμός των μετακινήσεων των ζώων και καταπολέμηση των εντόμων).

Το κρούσμα αυτό έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη από την νόσο της ευλογιάς κτηνοτροφία της περιοχής που προξένησε μεγάλες καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο και τεράστια οικονομική ζημία στους κτηνοτρόφους.

Η κατάσταση αυτή, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή τον κλάδο των κτηνοτρόφων της Θράκης, έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της περιοχής με πολλές προοπτικές ανάπτυξης, στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι.    Για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ανάγκη η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου καθώς και της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α σημείο 1δ της 432/20486/2014 (ΦΕΚ.Β 345/14-02-2014)  απόφασης  οικονομικών ενισχύσεων των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την οικονομική αποζημίωση  των κτηνοτρόφων για ζημίες που προκύπτουν από την εφαρμογή κτηνιατρικών μέτρων για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου το έτος 2014 ,ο καταρροϊκός πυρετός περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται  στο άρθρο 2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 της ίδιας απόφασης στον καταρροϊκό πυρετό οι θανατώσεις διενεργούνται  μόνο στα ζώα που η βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων την επιβάλλει για ανθρωπιστικούς ή λόγους ορθολογικής διαχείρισης

 

Για το λόγο αυτό,

        Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι

οι  κ.κ. Υπουργοί

 

  1. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν λάβει έως τωρα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να περιοριστεί η νόσος;
  2. Γιατί δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα η προβλεπόμενη  στο παράρτημα V παράγρ 5.1.2 της 258944/7-8-2008 ΥΑ   (ΦΕΚ Β1727/28-08-2008) έγκριση από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου του νοσήματος, ώστε οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε θανατώσεις των ζώων που εμφανίζουν βαριά κλινικά συμπτώματα και η επιβίωσή τους είναι αδύνατη;
  3. Έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να αποζημιώνονται οι κτηνοτρόφοι για τις απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο στο πλαίσιο του ΠΔ 33/2003;


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑