Ειδήσεις

Published on August 31st, 2014 | by fileto

0

Σεμινάρια σε αγρότες με το αζημίωτο στην Κομοτηνή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δικαιούχους ηλικίας από 22 έως 40 ετών, άμεσα ασφαλισμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη παροχή.
Η ισχύς του προγράμματος θα είναι από 1/9/2014 έως 30/4/2015. Η διοργάνωση θα γίνει από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ με την συμμετοχή των νέων αγροτών που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και εισηγητών-εξειδικευμένων επιστημόνων του Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Τομέα, που θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αγροτικού ενδιαφέροντος.
Το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λευκάδας στις 29/9/2014. Τα επόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν στις έδρες των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΟΓΑ και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Λαμία και Κοζάνη.
Στους δικαιούχους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γνωστοποιείται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, ο τόπος, ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής του κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου καθώς και οι θεματικές ενότητες των εισηγήσεων.www.dikaiologitika.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑