Ειδήσεις

Published on September 30th, 2014 | by fileto

0

Σαλάτα για τις μετεγγραφές από το Υπ. Παιδείας

Σύμφωνα με την τροπολογία των μετεγγραφών οι δικαιούχοι των ειδικών κατηγοριών μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

Φοιτητές από τη Δράμα και την Καβάλα αν επιθυμούν μετεγγραφή αυτή θα γίνει σε τμήματα της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας, της Ξάνθης και της Κομοτηνής και όχι στη Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στις πόλεις της Θράκης.

Παράλληλα χάνουν το δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ στην έδρα που υπηρετούν ή διαμένουν ή έχουν εκλεγεί ή σε πλησιέστερο σε αυτήν ΑΕΙ, οι φοιτητές των ΑΕΙ οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑