Ειδήσεις

Published on October 20th, 2014 | by fileto

0

Συνεργασία ΟΚΑΝΑ με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Αύριο η συνάντηση του νέου Προέδρου του ΟΚΑΝΑ κ. Μιχάλη Κατρίνη με τον νεό Πρύτανη του ΔΠΘ κ. Αθανασίου Καραμπίνη, για το ξεκίνημα της προγραμματκής συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και του Πανεπιστημίου της Θράκης.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ και από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΠΘ κείμενο Προγραμματικής Συμφωνίας 5ετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του ΟΚΑΝΑ για θέματα σχετικά με τις εξαρτήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι της συνεργασίας αφορούν:

• την από κοινού προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων και τη διεξαγωγή ερευνών, σχετικών με τον Σχεδιασμό, την Οργάνωση και την Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών, που αφορούν την πρωτογενή πρόληψη στο γενικό πληθυσμό, τη θεραπεία και την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των εξυπηρετούμενων από τις θεραπευτικές δομές του ΟΚΑΝΑ ατόμων της περιοχής της Θράκης.

• την ανάπτυξη Προγραμμάτων και Δράσεων που αφορούν στην πρόληψη της υποτροπής και στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των εξυπηρετούμενων από τις θεραπευτικές δομές του ΟΚΑΝΑ ατόμων της περιοχής της Θράκης.

• τη σχεδίαση και υλοποίηση Διακρατικών Δράσεων και Συνεργασιών που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

• την ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Θράκης σχετικά με την πρόληψη από τις διάφορες εξαρτήσεις, σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης της περιοχής.

• τη συνεργασία σε εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές του ΔΠΘ και τους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ και τη συνεργασία για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας καθώς και για θέματα Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Την Δευτέρα ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ επισκέφθηκε τις δομές που είναι εγκατεστημένες στην Αλεξανδρούπολη και διαπίστωσε ότι η ομάδα που εργάζεται εδώ είναι δυναμική, ζωντανή και αποτελεσματική.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑