Ειδήσεις

Published on October 31st, 2014 | by fileto

0

Tablet στους λιμενικούς για ταχύτερη πρόσβαση

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, το Λιμενικό Σώμα ενισχύεται με ενενήντα (90) μικρούς φορητούς υπολογιστές (tablets), με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισμό των έκνομων ενεργειών. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του κ. Βαρβιτσιώτη για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με την προσαρμογή στα πρότυπα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η ενίσχυση του Λιμενικού με τους μικρούς φορητούς υπολογιστές (tablets) θα καλυφθεί, σε μεγάλο βαθμό, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Mε τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή, οι επιθεωρητές αλιείας θα μπορούν στο εξής να καταχωρούν ηλεκτρονικά τον κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν στα αλιευτικά σκάφη, τόσο εν πλω όσο και στους λιμένες εκφόρτωσης. Έτσι, με την καινοτομία αυτή, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων η οποία θα περιέχει αρχείο προηγούμενων επιθεωρήσεων, καθώς και ακριβείς πληροφορίες για το κάθε σκάφος.

Η συγκεκριμένη απόφαση θέτει ουσιαστικά σε εφαρμογή το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και καταγραφής των Αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ)» και εναρμονίζει τη χώρα μας με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απ’ ευθείας πρόσβαση και την ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος ελέγχου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑