Ειδήσεις

Published on December 17th, 2014 | by fileto

0

Συνεχίζει ή σταματά το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”;

Εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος: “Εξοικονομώ κατ΄οίκον” για την Ελλάδα. Γι΄αυτό και «δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα νέες αιτήσεις ωφελουμένων».

Ωστόσο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 προκειμένου οι εκκρεμούσες αιτήσεις να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα αυτό)».

Όσον αφορά την μελλοντική προοπτική του Προγράμματος, τονίζει το υπουργείο:
«Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη συνέχιση της επιτυχούς υλοποίησης του, προκειμένου οι εκκρεμούσες αιτήσεις να προωθηθούν προς ένταξη στο νέο Πρόγραμμα (με βάση τα νέα κριτήρια και διαδικασίες που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα αυτό).

Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη υπάρξει κατ’ αρχήν συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται σύντομα να οριστικοποιηθεί, για ένταξη του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» στις εμπροσθοβαρείς δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020”».

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑