Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 5th, 2015 | by fileto

0

Εκτός ο Γιώργος Σαλαμάγκας στις κρίσεις της αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος, Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους είκοσι ένα (21) Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας (20 Γενικών Καθηκόντων και 1 Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους:

1. ΣΟΦΙΟ Δημήτριο

2. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους:

1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη

2. ΚΑΡΑΪΤΣΗ Γεώργιο

3. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ Δημήτριο

4. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη

5. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω δεκατέσσερις (14) Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, εκ των οποίων ο ένας (1) Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

1. ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο

2. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Γεώργιο

3. ΤΖΟΪΤΗ Αλκιβιάδη

4. ΝΙΤΣΑ Γεώργιο

5. ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ Ιωακείμ

6. ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα

7. ΑΛΕΙΦΕΡΗ Παναγιώτη

8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο

9. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Κωνσταντίνο

10. ΖΑΓΚΑ Δημήτριο

11. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο

12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο

13. ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ Γεώργιο

14. ΖΑΦΕΙΡΗ Πλάτωνα – Υγειονομικό (όριο ηλικίας)

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δεκαεπτά (17) Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών καθηκόντων):

1. ΝΙΚΗΤΑΚΗ Φώτιο

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο

3. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα

4. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριο

5. ΜΙΖΗ Σταματίνα

6. ΜΠΑΚΑ Αντώνιο

7. ΜΩΥΣΙΔΗ Βασίλειο

8. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ Χρήστο

9. ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο

10. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ

11. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Γεώργιο

12. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο

13. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλκιβιάδη

14. ΔΗΜΟΥ Δημήτριο

15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα

16. ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία (Υγειονομικός)

17. ΜΗΝΙΑΤΗ Πηνελόπη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων):

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Πέτρο

2. ΜΑΝΩΛΑ Αριστοτέλη

3. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο

4. ΛΑΓΟ Κωνσταντίνο

5. ΤΖΙΓΚΟ Βασίλειο

6. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Θεόδωρο

7. ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο

8. ΠΛΟΥΜΗ Εμμανουήλ

9. ΣΟΥΚΟΥΛΗ Αλέξανδρο

10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα

11. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Εμμανουήλ

12. ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ Θεόδωρο

13. ΚΟΪΝΑΚΗ Νικόλαο

14. ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗ Κωνσταντίνο

15. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα

16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειο

17. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ Νικόλαο

18. ΓΙΑΝΝΕΛΟ Νικόλαο

19. ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ Δημήτριο

20. ΠΕΡΑΚΗ Κωνσταντίνο

21. ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα

22. ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτήριο

23. ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα

24. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο

25. ΣΕΪΝΤΗ Ιωάννη

26. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο

27. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο

28. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο

29. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο

30. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο (Υγειονομικός)

31. ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο (Υγειονομικός)

32. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρος)

33. ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος)

34. ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ Γεώργιο (Οικονομικός)

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω είκοσι (20) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

1. ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη

2. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ Γεώργιο

3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο

4. ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗ Βασίλειο

5. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Νικόλαο

6. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Γεώργιο

7. ΓΚΡΙΖΗ Βασίλειο

8. ΓΚΟΔΟΣΙΔΗ Γεώργιο

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστο

10. ΒΛΑΧΑΚΗ Αντώνιο

11. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ Παντελή

12. ΜΑΜΟΥΤΟ Θωμά

13. ΜΑΡΤΙΝΗ Σπυρίδωνα

14. ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗ Στέφανο

15. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Ιωάννη

16. ΜΗΤΣΕΑ Ηλία

17. ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Ανδρέα

18. ΔΡΑΚΑΚΗ Παναγιώτη

19. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο (Όριο ηλικίας)

20. ΔΗΜΑ Ιωάννη (Όριο ηλικίας)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑