Ελλάδα

Published on April 8th, 2017 | by fileto

0

Βουλευτές Σύριζα και από την ΑΜΘ θέλουν άπαγορευτικό ανηλίκων στα ιντερνετ καφέ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoυς κ.κ. Υπουργούς:

-Οικονομίας και Ανάπτυξης

-Εσωτερικών

-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

ΘΕΜΑ: Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ίντερνετ καφέ

Είναι εμπειρικά διαπιστωμένο από όλους μας ότι, στα ίντερνετ καφέ η πλειονότητα των θαμώνων και χρηστών των υπολογιστών είναι ανήλικοι. Στην παραπάνω διαπίστωση προβαίνει και ο Συνήγορος του Παιδιού στα Συμπεράσματα Δημόσια Διαβούλευσης για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ. Σύμφωνα με το Συνήγορο «µεγάλος αριθµός ανηλίκων –πολλές φορές µάλιστα ακόµη και ηλικίας κάτω των 12 χρόνων– ιδίως δε στην περιφέρεια, παραµένει για πολλές ώρες µέσα στα εν λόγω καταστήµατα παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια ή χρησιµοποιώντας µε άλλους τρόπους την πρόσβαση στο διαδίκτυο, µε σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη σωµατική τους υγεία όσο και την ψυχική τους, αφού συνήθως δεν υφίσταται κανένας έλεγχος των πληροφοριών, των εικόνων ή των παιχνιδιών, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά».

Μια μικρή έρευνα του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των ίντερνετ καφέ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι από θολό έως ανύπαρκτο.

Η γενική αρχή, που, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να διέπει την πρόσβαση των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ, είναι ότι αυτή θα πρέπει να είναι ελεύθερη υπό προϋποθέσεις και δεν μπορεί να είναι μόνο απαγορευτική. Αυτό γιατί το διαδίκτυο προσφέρει ευκαιρίες εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές. Από την άλλη, η χρήση του διαδικτύου και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να καταστεί εθιστική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχική αλλά και σωματική υγεία των ανηλίκων και των κηδεμόνων τους.

Ο Συνήγορος του Παιδιού στα προαναφερθέντα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης προτείνει κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία των ίντερνετ καφέ και την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά. Ανάμεσα στα άλλα προτείνεται:

– Επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων που δεν έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας τους στα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου µόνο µε τη συναίνεση των ασκούντων την γονική τους µέριµνα ή τρίτων προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους. Η συναίνεση αφορά το κάθε κατάστηµα ξεχωριστά, δίνεται µε έγγραφο, στο οποίο περιέχονται στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του συναινούντα, και παραδίδεται αυτοπροσώπως. Η έγγραφη συναίνεση τηρείται στο κατάστηµα και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές. Η είσοδος ανηλίκων άνω των 14 γίνεται µε υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου στοιχείου που αποδεικνύει την ηλικία τους.

– ∆εν επιτρέπεται η παραµονή ανηλίκων κάτω των 16 χρόνων στα καταστήµατα αυτά µετά τις 11 µµ, εκτός αν συνοδεύονται από τον ασκούνται την επιµέλειά τους.

– Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία των καταστηµάτων. Ο έλεγχος της τήρησης των παραπάνω προβλέψεων ανατίθεται στη δηµοτική αστυνοµία, στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων της για έλεγχο της τήρησης των διατάξεων σχετικών µε την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων.

– Καθιερώνεται διαδικασία πιστοποίησης καταστηµάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «φιλικών στα παιδιά» (πρβλ. σχετική πρωτοβουλία στο http://old.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0209/internet_cafe.htm) µέσω αξιόπιστου φορέα πιστοποίησης και µε πρόβλεψη τήρησης αυξηµένων εγγυήσεων (π.χ. ύπαρξη διαχωρισµένου χώρου µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από ανηλίκους, ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε εγκατεστηµένα φίλτρα που αποτρέπουν την πρόσβαση σε ακατάλληλους ιστοχώρους, ανάρτηση οδηγιών για την προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τοποθέτηση συστήµατος περιορισµού της µέγιστης διάρκειας χρήσης από το ίδιο πρόσωπο σε 2 ώρες ηµερησίως, απαγόρευση χρήσης αλκοόλ και τσιγάρου, διαρκής παρουσία ενήλικου υπευθύνου για την παρακολούθηση και τήρηση των παραπάνω).

– Προβλέπεται διαδικασία και όργανα ελέγχου συµµόρφωσης προς τις αυξηµένες απαιτήσεις, για τη διατήρηση της πιστοποίησης καταστηµάτων ως «φιλικών» για τους ανηλίκους.

Ερωτώνται, λοιπόν, οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες είναι διατεθειμένοι να προβούν, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των ίντερνετ καφέ και η ελεύθερη πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά με τρόπο που να προφυλάσσεται η ψυχική και διανοητική τους υγεία;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στέφος Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αντωνίου Χρίστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Γάκης Δημήτρης

Γεννιά Γεωργία

Γιαννακίδης Στάθης

Γκάρα Αναστασία

Θελερίτη Μαρία

Καββαδία Αννέτα

Καραγιουσούφ Aϊχάν

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Μιχελής Αθανάσιος

Μουμουλίδης Θέμης

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλλής Μάκης

Μπάρκας Κώστας

Μπγιάλας Χρήστος

Ξυδάκης Νικόλαος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παραστατίδης Θεόδωρος

Παυλίδης Κώστας

Ρίζος Δημήτριος

Σκούφα Ελισσάβετ-Μπέττυ

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τσίρκας Βασίλειος

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑