Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 7th, 2018 | by fileto

0

Έπεσαν φόλες σε πτωματοφάγα πτηνά στον Νέστο

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» εγκρίθηκε (ΦΕΚ Β’ 3793) με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Σημειώνεται ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει την προδικαστική διαδικασία εις βάρος της Ελλάδας (υπόθεση 2013/4154), με αφορμή τη μαζική δηλητηρίαση πτωματοφάγων αρπακτικών στα Στενά του Νέστου.

Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης είναι ο καθορισμός, σε ετήσια βάση, των απαραίτητων διαδικασιών για την αξιολόγηση του προβλήματος, η λήψη των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου, η βελτίωση της συνεργασίας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και ο επιχειρησιακός συντονισμός τους για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών δηλητηριάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε στις 10 Αυγούστου 2018 πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 400.000 ευρώ. Με το έργο επιχειρείται ολιστική προσέγγιση του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των κινήτρων αυτής της πρακτικής, αλλά και ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συνέχιση της πρακτικής με συγκεκριμένες περιοχές μελέτης, όπου παρουσιάζεται οξυμένο το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Σημαντικό πυλώνα της πρότασης αποτελεί η ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των οικοσυστημάτων.

«Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί πρακτική με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, καθώς είναι μια από τις κυριότερες αιτίες μη φυσικού θανάτου πολλών απειλούμενων ειδών και όχι μόνο. Παρόλο που η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα από το 1981, η κατάσταση με την παράνομη χρήση τους είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, όπως επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τα δύο εργαλεία, αυτό της υπουργικής απόφασης και της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παράγει ένα συνολικό πλαίσιο πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης τέτοιων κρουσμάτων, τα οποία, δυστυχώς, κατά το παρελθόν έχουν δυσφημήσει τη χώρα μας» δήλωσε ο κ. Φάμελλος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑