Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on October 20th, 2018 | by fileto

0

Παράνομα όστρακα 2,9 τόνους σταμάτησαν στον Έβρο

Δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα κιλά (2.969 kg) όστρακα, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και μέρος αυτών υπολειπομένων διαστάσεων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί, ηλικίας 59, 54, 36, 33 και 31 ετών, για από κοινού κατοχή και μεταφορά με σκοπό την πώληση – εμπορία της ανωτέρω ποσότητας οστράκων.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένων ενεργειών, εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν, σε αγροτική οδό πλησίον περιοχής “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” στις εκβολές του ποταμού Έβρου, τέσσερα (04) Ε.Ι.Χ. οχήματα, στα οποία επέβαιναν όλοι οι ανωτέρω δράστες.
Όλα τα οχήματα μεταφέρθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω δράστες μετέφεραν – διακινούσαν πενήντα πέντε (55) σάκους δίθυρων μαλακίων του είδους αχιβάδα (ruditapes decussatus), βάρους οκτακοσίων εξήντα ενός κιλών (861 kg), και ογδόντα τρεις (83) σάκους δίθυρων μαλακίων του είδους τελλίνα (donax truncullus), βάρους δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ κιλών (2.108 kg). Το συνολικό βάρος των ανωτέρω οστράκων ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα κιλά (2.969 kg), εκ των οποίων οι δεκαεννέα σάκοι  του είδους αχιβάδα, βάρους τριακοσίων σαράντα τεσσάρων κιλών (344 kg)  είναι υπολειπομένων διαστάσεων (από 3,4εκ. έως 3,8εκ. κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 4,5εκ.) όπως επίσης και είκοσι οκτώ (28) σάκοι του είδους τελλίνα, βάρους επτακοσίων τριάντα επτά κιλών (737kg) είναι υπολειπομένων διαστάσεων (από 2,1εκ. έως 2,8εκ. κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 3,0εκ.).
Το σύνολο των ως άνω οστράκων, κρίθηκαν από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπροσθέτως, τα αλιεύματα δεν έφεραν τα προβλεπόμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση τους και δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά. Τα οχήματα μεταφοράς δεν ήταν κατάλληλα για τη μεταφορά των οστρακοειδών, λόγω μη τήρησης κανόνων ψυκτικής αλυσίδας και κανόνων υγιεινής , ενώ η αλιεία οστράκων καθώς και οι ζώνες αλίευσης ζώντων διθύρων μαλακίων παραμένουν κλειστές στην εν λόγω περιοχή.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα καθώς και η εν λόγω ποσότητα οστράκων, η οποία πρόκειται να καταστραφεί.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑