Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on March 29th, 2019 | by fileto

0

Ήττα Μέτιου με την απόφαση για τον Μαρκόπουλο

Το γινάτι βγάζει μάτι λέει ο σοφός λαός μας και η λαϊκή σοφία βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της στην απόρριψη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης της απόφασης του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες από τον εκλεγμένο χωρικό αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο, στις 18 Φεβρουαρίου 2019, γιατί έλεγε δεν μπορούν να συνεργαστούν!

Μετά την απόφαση Μέτιου, έκανε προσφυγή εναντίον της, ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος αναφέροντας τρείς λόγους για τους οποίους ζητούσε την ανάκλησή της και τελικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι την απόφασή της επί της προσφυγής του.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης η απόφαση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου ακυρώνεται επειδή στο γράμμα του σχετικού νόμου δεν προκύπτει αν έχει την δυνατότητα το περιφερειάρχης να ανακαλέσει τις αρμοδιότητες που έχει αναθέσει σε χωρικό αντιπεριφερειάρχη.

Το σχετικό απόσπασμα της απόφασης ΨΜΨΞΟΡ1Υ-3ΕΜ- ΑΔΑ, αναφέρει τα εξής: «Από την διάταξη του νόμου προκύπτει ότι ο περιφερειάρχης δεν μεταβιβάζει, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά αναθέτει, ήτοι ανήκει στην δέσμια αρμοδιότητά του να απονέμει στους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και η απόφασή του υπέχει εν τοις πράγμασι θέση διαπιστωτικής πράξης.

Από το γράμμα του νόμου δεν προκύπτει ούτε αναφέρεται σε κάποιο σημείο η δυνατότητα του αρμόδιου οργάνου (εδώ του περιφερειάρχη) να ανακαλεί την ως άνω απόφαση.

Επομένως δεν νομιμοποιούνταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προβεί στην ενέργεια ανάκλησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τον προσφεύγοντα. Επίσης η ανωτέρω διάταξη ορίζει ότι η ανάθεση γίνεται σε «όλους» τους αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας.

Δεν προκύπτει λοιπόν η διακριτική ευχέρεια του περιφερειάρχη να επιλέγει κάποιους αντιπεριφερειάρχες αποκλείοντας άλλους και εν προκειμένω τον προσφεύγοντα, Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να μην αναθέσει καθόλου την άσκηση τομέα δραστηριοτήτων της περιφέρειας σε κάποιον από τους αντιπεριφερειάρχες».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑