Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 9th, 2019 | by fileto

0

Ο τουρισμός είναι πρόταση αιχμής για την Καβάλα…

Μάκης Παπαδόπουλος: «Να χρηματοδοτηθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια για νέες τουριστικές επιχειρήσεις στον τόπο μας»

 

Με ικανοποίηση παρακολουθούμε τη σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων για επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρειά μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες τόσο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης όσο και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ να υπερδιπλασιάσουν τον προϋπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός ενός αριθμού επενδυτικών σχεδίων από την χρηματοδότηση πρέπει άμεσα να ξεπεραστεί, ώστε να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν όλες οι τουριστικές επενδύσεις που σχεδιάζονται.

Ο τουρισμός σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της εθνικής και της τοπικής οικονομίας, από τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του οποίου εξαρτώνται δεκάδες επαγγέλματα και εκατοντάδες υφιστάμενες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μία διακριτή τουριστική ταυτότητα για τον τόπο μας, μέσω της ανάπτυξης ενός αυτόνομου, ανταγωνιστικού και συνεκτικού θεματικά τουριστικού προϊόντος. Αυτό το μοντέλο θα ενισχυθεί ιδιαίτερα από την ανάπτυξη πολλών μικρών ποιοτικών τουριστικών υποδομών, οι οποίες θα  εξυπηρετούν τη δική μας στρατηγική στον τουρισμό και θα διασυνδέουν το πολιτιστικό απόθεμα του αστικού ιστού της Καβάλας με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής των Φιλίππων. Έτσι θα ανοιχτούμε σε νέους τομείς εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και θα διαφοροποιήσουμε το τουριστικό μας προϊόν.

Για εμάς, είναι προτεραιότητα:

  • να υπάρχει στενή και συστηματική συνεργασία Δήμου Καβάλας, Επιμελητηρίου και Ένωσης Ξενοδόχων για την προώθηση του τουρισμού
  • να αξιοποιηθούν (από τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς) κάθε είδους επενδύσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα
  • να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις στον τόπο μας, νέες θέσεις εργασίας για τους δημότες και νέα έσοδα για όλους.

 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑