Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 13th, 2019 | by fileto

0

Λαϊκή Συσπείρωση εγκαλεί Μέτιο για την βιοκαλλιέργεια

Να συγκληθεί άμεσα Περιφερειακό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τα αποτελέσματα της προκήρυξης του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί άμεσα η ΠΑΜ-Θ, ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, η «Λαϊκή Συσπείρωση» αναφέρει:

«Οργή και αγανάκτηση κυριαρχεί στους μικρομεσαίους αγρότες της Περιφέρειας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για ένταξη στο μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”. Συγκεκριμένα στη Δράση 11.2.1 (Παλιοί Βιοκαλλιεργητές) έγιναν 1.453 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 19!!!! Στη Δράση 11.1.1 (Νέοι Βιοκαλλιεργητές) έγιναν 3.322 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 100!!!

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” από την πρώτη στιγμή που είχε ανακοινωθεί η πρόσκληση και η κατανομή των ποσών για την Περιφέρεια είχε επισημάνει ότι “…η παραπάνω κατανομή είναι άδικη και αυθαίρετη, πολύ κατώτερη των αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της μικρομεσαίας αγροτιάς της Περιφέρειας, αλλά και των δεικτών που αφορούν τον πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια:

Επειδή ο υπουργός είχε εξαγγείλει πριν λίγες μέρες το ποσό των 170 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα το δε ΥΠΑΤ δηλώνει ότι θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό την αύξηση του προϋπολογισμού”.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διατέθηκε το ποσό των 5.931.500 ευρώ για το σύνολο των δράσεων που αντιστοιχεί στο 4,94% του συνολικού ποσού, ενώ στις άλλες Περιφέρειες ίδιας περίπου δυναμικότητας διατέθηκαν ποσά υπερδιπλάσια και τριπλάσια της Περιφέρειάς μας. Το ποσό αυτό επιμερίσθηκε στη Δράση 11.1.1 με 2.523.400 ευρώ (7% του συνόλου της χώρας) και στη Δράση 11.2.1 (παλιοί βιοκαλλιεργητές) με 3.408.100 ευρώ (4,05% του συνόλου της χώρας).

Στην πρόσκληση στις καλλιέργειες που ενισχύονται δεν συμπεριλαμβάνονταν ο Καπνός και το Βαμβάκι, παρά το ότι είχαν ανακοινωθεί αρχικά. Καλλιέργειες που για την Περιφέρεια είναι σημαντικές. Με ΚΑΠΝΟ καλλιεργούνται το 39,0% (2η στο σύνολο των Περιφερειών) των συνολικών εκτάσεων της χώρας και στο βαμβάκι η Περιφέρεια είναι 3η στο σύνολο της χώρας.

Δυστυχώς τα αποτελέσματα μας επιβεβαίωσαν με τον πιο άδικο τρόπο για τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Φαίνεται ότι η προκήρυξη με τα κριτήρια που έθεσε τελικά επιβράβευσε κατά κύριο λόγο τις αιτήσεις με πολλά στρέμματα.

Η δέσμευση του υπουργού για αύξηση του προϋπολογισμού αποδείχθηκε κοροϊδία. Την ίδια στιγμή που το ΥΠΑΤ προκηρύσσει φωτογραφική πρόσκληση για τη βιολογική κτηνοτροφία και αφορά μόνο δύο Περιφέρειες και όχι το σύνολο της χώρας.

Καλούμε τους αγροτικούς φορείς της περιοχής να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να απαιτήσουν αφ’ ενός την αύξηση του Προϋπολογισμού στα 200 εκατομμύρια, όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός και αφ’ ετέρου την κατανομή των κονδυλίων με αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια ώστε το ποσό που θα κατανεμηθεί στην Περιφέρειά μας να είναι ισόποσο με τις άλλες Περιφέρειες ίδιας δυναμικότητας με στόχο να καλυφτούν οι αιτήσεις τουλάχιστον των παλιών βιοκαλλιεργητών. Σε διαφορετική περίπτωση να υπάρξει επαναπροκήρυξη του μέτρου».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑