Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on September 17th, 2019 | by fileto

0

Τέλος Οκτωβρίου νέοι διοικητές στα Νοσοκομεία

Την έναρξη διαγωνισμού για την αλλαγή των επικεφαλής των νοσοκομείων «κήρυξε» το υπουργείο Υγείας, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της ανοικτής πρόσκλησης σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο ΕΣΥ.

Μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών του ΕΣΥ μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους σε μία από τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση αναζητούνται 19 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές για την 1η ΥΠΕ Αττικής, 20 για τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και νήσων, 9 για την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, 15 για την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης, 11 για την 5η ΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας, 17 για την 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων και τέλος, 10 στελέχη για νοσοκομεία στην 7η ΥΠΕ Κρήτης.

Άλλες 11 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, των οποίων η θητεία λήγει στο τέλος του έτους, προκηρύσσονται με την επισήμανση ότι οι νέοι επικεφαλής θα αναλάβουν τη διοίκηση το επόμενο έτος. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για κενές θέσεις διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση. Εξαιρούνται οι υπηρετούντες διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων, των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές.

Βασικό προσόν για τους υποψηφίους αναφέρεται το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων η διαδικασία συνεχίζεται με την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Σημειώνεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο γενικός γραμματέας υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία (αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη) για όλους τους υποψήφιους η Επιτροπή θα συντάξει κατάλογο αξιολόγησης και θα τον αποστείλει στον υπουργό Υγείας, ο οποίος λαμβάνει και την τελική απόφαση διορισμού διοικητών και αναπληρωτών διοικητών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑