Βαλκάνια

Published on February 1st, 2022 | by fileto

0

Χαλαρά μέτρα για την είσοδο στη Βουλγαρία

Νέα δεδομένα ισχύουν από 1Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022 για την είσοδο στη Βουλγαρία μέσω  του συνοριακού σημείου Νυμφαίας-Μακάζα στη Ροδόπη.

Πιο συγκεκριμένα πλέον η είσοδος στη Βουλγαρία γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικό αποτέλεσμα είτε PCR έως 72 ωρών είτε rapid έως 48 ωρών.

Αναλυτικά για σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Βουλγαρίας επιτρέπεται η είσοδος στη Βουλγαρία όσων προέρχονται από Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει ότι έχει ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό σχήμα για COVID-19 (υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τη χορήγηση της 2ης δόσης σε περίπτωση εμβολίου 2 δόσεων ή της μίας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου).

Η ισχύς του πιστοποιητικού για ολοκληρωμένο εμβολιασμό ισχύει για 270 ημέρες. Κάθε πολίτης ο οποίος επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού με αναμνηστική δόση, δύναται να εισέλθει χωρίς άλλη προϋπόθεση.

β) με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει ότι τo ενδιαφερόμενο άτομο έχει ήδη νοσήσει λόγω COVID-19 (ισχύει για διάστημα από την 11η έως την 180η ημέρα νόσησης, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία που έγινε η εξέταση και αναγράφεται στο πιστοποιητικό)

γ) με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τη διεξαγωγή PCR test (η εξέταση με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πρέπει να έχει γίνει μέχρι 72 ώρες πριν από την είσοδο στη Βουλγαρία)

δ) με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τη διεξαγωγή γρήγορου τεστ αντιγόνου-rapid test (η εξέταση πρέπει να έχει γίνει μέχρι 48 ώρες πριν από την είσοδο στη Βουλγαρία)

Βούλγαροι πολίτες και άτομα με καθεστώς μόνιμης, μακράς ή διαρκούς παραμονής στην επικράτεια της Βουλγαρίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που κατά την είσοδο τους στη Βουλγαρία δεν επιδεικνύουν ένα εκ των ως άνω πιστοποιητικών, δύνανται να εισέλθουν στη χώρα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα τίθενται σε 10ήμερη καραντίνα.

Στην περίπτωση αυτή η καραντίνα μπορεί να αρθεί όχι νωρίτερα από 72 ώρες από την είσοδο στην Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί σε Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού αρνητικό αποτέλεσμα είτε τεστ PCR είτε rapid test, που έχει γίνει στην Βουλγαρία.


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑