Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on April 6th, 2023 | by fileto

0

Πειραγμένοι ταχογράφοι σε φορτηγά στον Β. Έβρο

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2022 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, σε (108) φορτηγά αυτοκίνητα εντοπίσθηκαν μηχανισμοί επέμβασης στην ορθή καταγραφή των στοιχείων του ταχογράφου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω φορτηγά διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων του ταχογράφου αναφορικά με την δραστηριότητά του, ενώ κατόπιν επιστάμενης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων.

Κατά συνέπεια, με τις εν λόγω παρεμβάσεις επηρεαζόταν αρνητικά όχι μόνο η ασφαλής οδήγηση των παραπάνω φορτηγών, αλλά και η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν επίσης (6.094) παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παραβάσεις, (110) αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου, (136) την επέμβαση στο φύλλο καταγραφής ή στη συσκευή με αποτέλεσμα την απώλεια των καταγραφόμενων δεδομένων, (44) τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, (8) την κατοχή δύο ψηφιακών καρτών ταχογράφου στο όνομά τους, (3) τη χρήση συσκευής μη εγκεκριμένου τύπου και (5.793) λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Επιπλέον σε (2) Δ.Χ. λεωφορεία διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου και φύλλου καταγραφής ταχογράφου άλλου οδηγού.

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο καθώς και οι μηχανισμοί επέμβασης και παραποίησης των δεδομένων του ταχογράφου αφαιρέθηκαν.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι στα φορτηγά θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς οδήγησης.

φωτο: αρχείο


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑