Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on May 9th, 2023 | by fileto

0

Το τελευταίο τμήμα του άξονα Ξάνθη – Βουλγαρία

Πράσινο φως για νέο διαγωνισμό άναψε η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εγνατίας Οδού.

Πιο συγκεκριμένα δόθηκε το ΟΚ για να προχωρήσει ο διαγωνισμός του έργου «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2). Εργασίες ολοκλήρωσης του υποτμήματος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα».

Η έγκριση αφορά :

 1. Δημοπράτηση του έργου.
 2. Έγκριση των Όρων Δημοπράτησης του έργου
 3. Έγκριση των τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10,7 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 12,6 εκατ.).

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» μήκους περίπου 8 χλμ. και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα: «Μελίβοια Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» Υποτμήμα:«Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. 70.2.2/σύμβ. 5526)».

Ο Κάθετος Άξονας «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70) συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων.

Το έργο αναπτύσσεται γενικά σε ορεινό έως πολύ ορεινό ανάγλυφο. Ξεκινά από την υφιστάμενη οδό (Χ.Θ. 8+172,35) η οποία σήμερα καταλήγει εντός του οικισμού Δημάριο, και παρακάμπτει τον οικισμό στα ανατολικά αυτού με πορεία βόρεια – βορειοανατολική έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνηθέν σημείο στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο (Χ.Θ. 16+147,00), όπου θα κατασκευασθεί μεθοριακός σταθμός εντός της βουλγαρικής επικράτειας.

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι :

 • Η κατασκευή του ορύγματος
 • Η πλήρης κατασκευή των οπλισμένων επιχωμάτων
 • Η κατασκευή των υπολοιπόμενων εργασιών οδοστρωσίας
 • Η κατασκευή των αρμών συστολοδιαστολής των γεφυρών
 • Η πλήρης κατασκευή της στεγάνωσης με ειδικές μεμβράνες του καταστρώματος των γεφυρών Γ11, Γ12,Γ13 και Γ14.
 • Η πλήρης κατασκευή των ερεισμάτων μεταξύ των ορυγμάτων Ο20 και Ο26 από Χ.Θ. 13+500,00 έως Χ.Θ. 16+147,00.
 • Η πλήρης κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων μεταξύ των ορυγμάτων Ο20 και Ο26 από Χ.Θ. 13+500,00 έως Χ.Θ. 16+147,00.
 • Η πλήρης κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης πάχους 25mm με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου μεταξύ των ορυγμάτων Ο20 και Ο26 από Χ.Θ. 13+500,00 έως Χ.Θ. 16+147,00.
 • Η πλήρης κατασκευή των εργασιών σήμανσης – ασφάλισης μεταξύ των ορυγμάτων Ο20 και Ο26 από Χ.Θ. 13+500,00 έως Χ.Θ. 16+147,00.
 • Η πλήρης κατασκευή εργασιών επένδυσης πρανών και υδροσποράς μεταξύ των ορυγμάτων Ο20 και Ο26 από Χ.Θ. 13+500,00 έως Χ.Θ. 16+147,00.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις ανωτέρω εργασίες ενδέχεται να απαιτηθούν και πρόσθετες εργασίες βελτιώσης του τοπικού αγροτικού – δασικού δικτύου.

(σ.σ. Πότε θα ολοκληρωθεί όμως και θα παραδοθεί το έργο; Πότε θα κόψουμε κορδέλα για να πηγαίνουμε Βουλγαρία από τον Εχίνο; Το 2025; Το 2026; Γιατί η συγκεκριμένη διάνοιξη θυμίζει της Άρτας το Γιοφύρι… Ι. Γ. )


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑