Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on August 4th, 2023 | by fileto

0

Έπεσαν ακατέργαστα λήμματα στη Ραψάνη Καβάλας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και μετά από επιστολή την οποία απέστειλε με αρ. πρωτ. 3063/04-08-2023 η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας περί βλάβης στο αντλιοστάσιο

αποχέτευσης Α2 στην περιοχή Ραψάνης Καβάλας με αποτέλεσμα την διαρροή λυμάτων στην θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Καβάλας προχώρησε σε δειγματοληψία υδάτων στην περιοχή και εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

αποφασίζει την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους , της χρήσης της

ακτής κολύμβησης της περιοχής Ραψάνης Καβάλας, λόγω διαρροής

ανεπεξέργαστων λυμάτων στη αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή εξ αιτίας βλάβης

του αντλιοστασίου αποχέτευσης Α2.

Η απόφαση ισχύει μέχρι της αποκατάστασης του προβλήματος και εξακρίβωσης

της ποιότητας των νερών κολύμβησης στην ανωτέρω περιοχή, κατόπιν

δειγματοληψιών και εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη

«Απαγορεύεται η κολύμβηση» στην αναφερθείσα ακτή κολύμβησης και την

ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο με ευθύνη του Δήμου και της

Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας να ενημερώσει την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας για την αποκατάσταση της βλάβης του αντλιοστασίου

Α2 αποστέλλοντας και εργαστηριακά αποτελέσματα από την αναφερθείσα

θαλάσσια περιοχή.

Οι Λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση εφαρμογής της παρούσας

απόφασης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑