Τοπικές ΑΜ-Θ

Published on December 29th, 2023 | by fileto

0

Έκτακτη χρηματοδότηση Αλεξανδρούπολης & Σουφλίου

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 32,2 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι OTA για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, η πρόσκληση του ΥΠΕΣ αφορά νέα έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias». Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» και άλλες φυσικές καταστροφές, ανέρχεται σε 177,66 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους ΟΤΑ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις, καθώς ωριμάζει η ανάλυση και καταγραφή των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

  • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έργα αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρόταση χρηματοδότησης 1.800.000 ευρώ)

  • ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αποκαταστάσεις ζημιών από πυρκαγιά (πρόταση χρηματοδότησης 2.000.000 ευρώ)

  • ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Αποκαταστάσεις σε δίκτυα και υποδομές από φυσικές καταστροφές στη ΤΚ Ρούσσας (πρόταση χρηματοδότησης 300.000 ευρώ)


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑